Vad kostar det?

Årskort:
Gym & Grupp: 3000 kr

Halvårskort:
Gym & Grupp: 2000 kr

Tre-månaderskort:
Gym & Grupp: 1000 kr

Månadskort:
Gym & Grupp: 400 kr

Engångsbiljett:
100 kr

Entrékort (plastkort) 20 kr som är en engångsavgift.

Företag och föreningar

För företag och föreningar erbjuder vi bra rabatterade priser för all slags träning vid Träningsstället.

Hör gärna av er så kan vi "skräddarsy" ett träningspaket åt just ditt företag eller förening.

Våra träningskort följer inte terminer eller kalenderår,
det startar när du vill och räcker så länge som du betalat för.


Rabatter:
OBS! Gäller endast ÅRSKORT.
Student & pensionär -10%
 

Viktigt:
Den som inte kan uppvisa giltigt träningskort när det efterfrågas avvisas från lokalerna.
Träningskorten återbetalas normalt inte.
Träningskortet är personligt och kan inte överlåtas på någon annan.
All träning sker på egen risk!